Voorbeeldteksten voor rouwkaarten

Voorbeeldteksten voor rouwkaarten

De aanhef van de rouwkaart of advertentie

Het meest persoonlijk is natuurlijk zelf een tekst voor de rouwkaart te maken. Omdat dit niet voor iedereen is weggelegd, volgen hier enkele voorbeeldteksten voor rouwkaarten. Met deze voorbeelden kan men aan de slag om toch tot een persoonlijke tekst te komen:

Een rouwtekst is persoonlijk en uniek 

Nog lang niet alle taboes rondom de dood zijn verdwenen of doorbroken. Toch lijken de opvattingen rond de dood en uitvaart te veranderen. Steeds minder mensen kiezen voor een ”standaard uitvaart” en er komt steeds meer ruimte en begrip voor de wensen van nabestaanden die op een persoonlijke manier vorm aan het afscheid willen geven.
Hetzelfde geldt voor de inhoud en de vorm van de rouwkaart of -advertentie; van een ”standaard-kaart” is een verschuiving waar te nemen naar een persoonlijker opgestelde tekst. Vroeger was nauwelijks uit de tekst van de rouwkaart of -advertentie op te maken wat de doodsoorzaak was; tegenwoordig is hier meer openheid over. 

Een rouwtekst mag geen fouten bevatten 

Wanneer iemand is overleden moet er meteen veel gebeuren. In de eerste plaats moet natuurlijk de uitvaart georganiseerd worden. Daarvoor kunt u een uitvaartverzorg(st)er inschakelen. Vervolgens moet u familie en bekenden op de hoogte stellen. Dit kunt u doen door het versturen van gedrukte rouwkaarten en/of door het plaatsen van een overlijdensadvertentie.
Binnen enkele uren moet u belangrijke beslissingen nemen over de inhoud en vormgeving van de rouwkaart en/of advertentie. Het formuleren van een dergelijke tekst kan problemen geven: tijdsdruk speelt een rol maar meer nog kan het een probleem zijn om uw persoonlijke gedachten op zo’n moment helder onder woorden te brengen.
In de emotionele sfeer van het moment loopt u het risico snel fouten te maken bij het formuleren van de rouwtekst. Hieronder treft een aantal voorbeelden aan van de meest voorkomende fouten en hoe u deze kunt voorkomen.
In veel rouwteksten worden drie partijen genoemd: de overledene, de nabestaanden en God of de He(e)r(e). 

Teksten algemeen 

Heden overleed …. 

Thuis is overleden … 

……… is dood. 

Zo maar uit ons leven …. 

In liefde gedenken wij…. 

Mijn liefste is gestorven. 

Gestorven: mijn/onze lieve…… 

Rustig weggegleden uit het leven. 

Dierbaren melden dat is overleden …. 

In alle rust is overleden mijn/onze…. 

Strijdbaar tot het einde overleed …… 

Heden verloren wij onze geliefde ….. 

Plotseling niet meer in ons midden. 

….(naam) is overgegaan naar het Licht. 

Wij treuren om het verlies van mijn/onze…… 

Wij nemen afscheid van mijn/onze …. 

Verslagen staan wij stil bij het overlijden van … 

Langzaam gleed hij/zij van ons weg mijn/onze….. 

Wij hebben afscheid moeten nemen van mijn/onze….. 

…… is aan zijn laatste vlucht begonnen. 

Groot is het verdriet na het overlijden van mijn……. 

Uit het aardse leven is heengegaan mijn/onze…… 

Vandaag is kalm en rustig ingeslapen mijn/onze…… 

Door de Poort van de Dood is gegaan mijn/onze……… 

In zijn/haar slaap is rustig overleden mijn/onze….

Thuis is rustig in zijn slaap overleden mijn/onze….. 

Betreurd wordt het overlijden van mijn/onze…… 

Volkomen onverwacht is ons ontvallen mijn/onze… 

Wij laten u weten dat op …. is overleden mijn/onze…. 

Zachtjes is hij/zij uit dit leven gevlogen mijn/onze…. 

Bij het opgaan van de zon is overleden mijn/onze…. 

De herinnering aan een bijzonder mens is geboren. 

Onze lieve …… is vredig uit ons midden weggegleden. 

Met liefde hebben wij afscheid genomen van mijn/onze …. 

Woorden schieten tekort bij het overlijden van mijn/onze…. 

Op ..-jarige leeftijd is voor eeuwig ingeslapen mijn/onze….. 

Op een stralende lentedag ging van ons heen mijn/onze….. 

Op aarde gestorven, geboren in de geestelijke wereld. 

In zijn/haar …ste levensjaar is van ons heengegaan mijn/onze….. 

In de schemering van haar leven is rustig weggegleden mijn/onze….. 

Met een knipoog naar het leven nam hij/zij afscheid van ons. 

Wij hebben mijn/onze …… moeten loslaten. 

Wij zijn ontroerd door het overlijden van mijn/onze….. 

Totaal onverwacht is uit ons leven weggerukt mijn/onze ….. 

Zomaar, zo plotseling weggegleden uit ons leven mijn/onze….. 

Veel te snel is een einde gekomen aan het leven van mijn/onze… 

Heden heeft op waardige wijze afscheid genomen mijn/onze….. 

Te vroeg hebben wij afscheid moeten nemen van mij/onze….. 

Wij hebben veel te vroeg afscheid moeten nemen van mijn/onze….. 

Moegestreden heeft ……(naam) de regie uit handen moeten geven. 

Veel te vroeg, maar omringd door liefde, is in ons bijzijn overleden mijn/onze…..

Met liefde hebben wij afscheid genomen van mijn/onze …. 

In het zicht van zijn/haar pensionering is geheel onverwacht overleden mijn/onze….. 

In besloten kring hebben wij afscheid genomen van mijn/onze…. 

Geheel in zijn/haar stijl hebben wij afscheid genomen van mijn/onze… 

Geheel in zijn/haar eigen stijl is stilletjes van ons heengegaan mijn/onze… 

Na een kunstzinnig leven is (onverwacht) overleden mijn/onze….. 

Na een langzaam afnemende gezondheid is overleden mijn/onze…… 

Vandaag overleed mijn vrouw/man na een zeer gelukkig huwelijk mijn……. 

Verlangend naar het einde is zacht en kalm van ons heengegaan mijn/onze… 

Na een schitterend leven is overleden mijn/onze ….. 

Na een indrukwekkend afscheid liet papa/mama het leven los. 

Na een rijk en dienstbaar leven is rustig ingeslapen mijn/onze…. 

Na en rijk en voltooid leven nemen wij afscheid van mijn/onze…… 

Na een lang en vruchtbaar leven is van ons heengegaan mijn/onze ….. 

Na een mooi en liefdevol afscheid is op ….. (datum) overleden mijn/onze…… 

Na een rijk en schilderachtig leven beging hij/zij nu aan zijn/haar laatste reis. 

Na een rijk leven vol liefde en vriendschap is van ons heengegaan mijn/onze….. 

Na een veelzijdig en welbesteed leven is onverwacht overleden mijn/onze…. 

Na een lang en prachtig leven hebben wij afscheid genomen van mijn/onze….. 

Na moeilijke jaren van geestelijke achteruitgang hebben wij voorgoed afscheid genomen van mijn/onze… 

Gedragen door de liefde van velen is overgegaan naar een andere wereld mijn/onze…. 

Na een goed leven en een korte strijd hebben wij afscheid genomen van mijn/onze …… 

Na een lang leven vol zorg en aandacht voor de ander is, thuis in zijn/haar vertrouwde omgeving overleden mijn/onze… 

Na een leven vol van energie is op zeer hoge leeftijd van ons heengegaan mijn/onze…… 

Na een lang en zoekend leven vond hij/zij eindelijk rust en vrede.

Na een intens en bewogen leven is, te midden van haar dierbaren, overleden mijn/onze …. 

Na een arbeidzaam leven is (geheel onverwacht) van ons heengegaan/is overleden mijn/onze…… 

Na een leven waarin zowel geluk als verdriet zijn/haar deel werd, is rustig ingeslapen mijn/onze……. 

Na een intens, kleurrijk en dynamisch leven is overleden mijn/onze…….. 

Na een leven vol kracht en inspiratie is tot ons grote verdriet overleden mijn/onze…. 

Na zijn levensbalans te hebben opgemaakt is (vredig) van ons heengegaan mijn/onze ……. 

Na een voltooid leven heeft afscheid van ons genomen mijn/onze…… 

Na een voltooid leven is rustig op reis gegaan naar het Hele Al mijn/onze….. 

Na een waardevol en intensief leven hebben wij in alle rust liefdevol afscheid kunnen nemen van mijn/onze….. 

Na een leven dat gekenmerkt werd door eenvoud, behulpzaamheid en liefde is van ons heengegaan mijn/onze…. 

Na een leven van opbouwen en verwondering, aandacht en overgave is in alle rust en vrede overleden mijn/onze…… 

Na een lang leven vol zorg en aandacht voor de ander is, thuis is zijn/haar vertrouwde omgeving overleden mijn/onze… 

Na een lang en blijmoedig leven is ….. te midden van zijn kinderen en kleinkinderen rustig ingeslapen/gestorven. 

Na een blijmoedig leven, vol liefde voor anderen, is van ons heengegaan mijn/onze……. 

Na een periode van afnemende vitaliteit is toch nog onverwacht overleden mijn/onze….. 

Na een paar laatste moeilijke maanden is in volle berusting en grote tevredenheid over een goed en lang leven ingeslapen mijn/onze……. 

Na jaren waarin zijn/haar levenskaars steeds zwakker ging branden, is op …… (datum) vredig ingeslapen mijn/onze…. 

Blijmoedig, vol vertrouwen op een weerzien met velen en dankbaar voor een lang en gelukkig leven is vredig ingeslapen mijn/onze…… 

Op indrukwekkende wijze heeft afscheid genomen van zijn dierbaren mijn/onze….. 

In liefde met hem/haar en met elkaar verbonden, hebben wij afscheid moeten nemen van mijn/onze…. 

Je hebt genoten van het leven en wij van jou. (Geheel) onverwacht heb je ons voorgoed verlaten.

Vandaag 00-00-2… is ……….(naam) zachtjes weggegleden uit onze wereld en geschiedenis geworden. 

Rustig en gesteund door haar kinderen en kleinkinderen is op ..jarige leeftijd ingeslapen onze….. 

Zonder dat iemand het heeft aan zien komen is plotseling overleden mijn/onze….. 

Met pijn in ons hart delen wij u mede dat de dood ons gescheiden heeft van ….. 

Gekomen tot de leeftijd der sterken is zacht en kalm overleden mijn/onze …. 

Gehuld in de warmte van wie haar liefhadden is overleden mijn/onze….. 

Rustig en heel natuurlijk is in haar slaap overleden mijn/onze ….. 

Toen de zon onderging is te midden van zijn/haar gezin heel rustig heengegaan mijn/onze.. 

Er is een einde gekomen aan het leven van mijn/onze…… 

In de kracht van zijn/haar leven ging totaal onverwacht van ons heen mijn/onze….. 

Verlangend naar het einde is zacht en kalm van ons heengegaan mijn/onze….. 

Totaal onverwacht en veel te vroeg is zomaar uit ons leven verdwenen mijn/onze…. 

Op ……dag 00-00-200? is geheel onverwacht overleden mijn/onze …… 

Op de leeftijd van … jaar is van ons heengegaan/is overleden mijn/onze…… 

Op ..-jarige leeftijd is, zonder lijden of ziekbed, plotseling overleden mijn/onze….. 

Op 00-00-2… is mijn/onze ……… over de drempel van de dood gegaan. 

In de vroege ochtend van …….. (datum) heeft mijn ……….. voorgoed rust gevonden. 

Tot het einde toe zelfstandig, het leven in eigen hand houdend, is rustig ingeslapen mijn/onze…. 

Te midden van familie en vrienden is overleden mijn/onze….. 

Te midden van haar gezin dat haar zo lief was en dat zij altijd met veel zorg en toewijding omgaf, is overleden mijn/onze …… 

Te midden van allen die haar lief waren, is rustig ingeslapen mijn/onze……. 

Tijdens de uitoefening van zijn geliefde sport is plotseling overleden mijn/onze ….. 

Omringd door liefde en warme gedachten van zijn/haar naaste familieleden is vredig ingeslapen mijn/onze …. 

Omringd door de mensen die haar het meest nabij waren, is in alle rust overleden mijn/onze…..

Toch nog onverwacht heeft mijn/onze lieve ……(naam) het tijdelijke vaarwel gezegd en het eeuwige omarmd. 

Wij zijn dankbaar voor alle liefde en zorg. 

Intens dankbaar voor de onvoorwaardelijke liefde die zij ons heeft geschonken, delen wij u verdrietig mede, dat na een afnemende gezondheid is overleden mijn/onze ….. 

Hij zat nog vol plannen voor jaren, maar het heeft niet zo mogen zijn. Geheel onverwacht is ons ontvallen mijn/onze …. 

Nog volop in het leven en bruisend van energie hebben wij met intens verdriet, geheel onverwacht afscheid moeten nemen van mijn/onze….. 

Met heel veel bewondering en respect voor zijn/haar kracht en doorzettingsvermogen, is nu de tijd gekomen om afscheid te nemen van mijn/onze ….. 

Dankbaar voor een leven dat in het teken stond van goedheid, eenvoud een eerlijkheid, hebben wij afscheid moeten nemen van mijn/onze….. 

Met grote bewondering en dankbaarheid voor wie hij/zij voor ons was nemen wij met verdriet afscheid van mijn/onze….. 

Met bewondering en respect voorde kracht en waardigheid waarmee hij/zij zijn/haar laatste levensjaren heeft volbracht, delen wij u mede dat is overleden mijn/onze… 

Kort na het heengaan van zijn/haar geliefde man/vrouw, hebben wij afscheid moeten nemen van onze……. 

Hiermee vervullen wij de droeve plicht u kennis te geven van het overlijden van mijn/onze… 

Geheel onverwacht is op veel te jonge leeftijd van ons heengegaan mijn/onze…… 

Voorbereid, maar toch nog geschokt om de grote leegte die hij/zij achterlaat geven wij u kennis van het heengaan/overlijden van mijn/onze….. 

Aan het einde van een veelzijdig en gelukkig leven, waarin het hem/haar zwaar viel de beperkingen van de laatste periode te aanvaarden, geven wij kennis van het overlijden van mijn/onze……. 

Zacht, kalm en voldaan, omringd door zijn/haar geliefden is van ons weggegleden mijn/onze…… 

Een bijzonder mens is van ons heengegaan. Wij zijn dankbaar dat hij/zij zijn/haar leven met ons deelde. 

Een bijzonder mens heeft ons verlaten maar zijn/haar sterke geest blijft ons nabij. Heden overleed mijn/onze…… 

Er zijn geen tranen en woorden genoeg voor ons verdriet, nu wij afscheid moeten nemen van mijn/onze…… 

Zover we konden zijn we met je meegegaan. Nu moeten we je laten gaan. Heden overleed mijn/onze….. 

Dankbaar… 

Intens dankbaar voor alle liefde, warme vriendschap en genegenheid die hij/zij tijdens zijn/haar leven mocht ontvangen is in alle vrede heengegaan mijn/onze … 

Dankbaar voor het leven dat haar gegeven is, geven wij u kennis, dat op 00-jarige leeftijd is overleden mijn/onze…. 

Dankbaar voor alle liefde en goedheid die wij van hem/haar mochten ontvangen, geven wij u kennis dat, moe en verlangend naar het einde is heengegaan mijn/onze….. 

Dankbaar voor de mooie jaren die hij/zij ons heeft gegeven hebben wij afscheid moeten nemen van mijn/onze… 

Dankbaar voor de liefdevolle verzorging die hij/zij heeft ondervonden in Zorgcentrum/Verzorgingshuis……., delen wij u mede dat (zacht en kalm) van ons is heengegaan mijn/onze…. 

Dankbaar voor de liefde en zorg waarmee hij/zij ons tijdens zijn/haar leven heeft omringd en dankbaar dat hem/haar een langer lijden bespaard is gebleven, geven wij u kennis dat na een kortstondige ziekte van ons is heengegaan/is overleden mijn/onze…. 

Dankbaar dat hij/zij niet langer heeft moeten lijden, maar intens verdrietig om het verlies geven wij u kennis van het heengaan van mijn/onze….. 

Dankbaar voor alles wat hij/zij voor ons heeft willen zijn, nemen wij bedroefd afscheid van mijn/onze……. 

Wij zijn ontroerd door het overlijden van mijn/onze….. 

Wij voelen ons verslagen door het plotselinge overlijden van …. 

Met stomheid geslagen, verscheurd van verdriet laten wij weten dat is overleden mijn/onze….. 

Verbijsterd zijn wij door het plotselinge overlijden van mijn/onze…. 

Diep geschokt zijn wij door het plotselinge overlijden van mijn/onze…… 

Wij zijn diep geschokt en intens verdrietig door het volkomen onverwachte overlijden van mijn/onze….. 

Zo geschrokken, zo onwerkelijk is het plotselinge overlijden van mijn/onze ….. 

Met veel pijn in ons hart hebben wij onverwacht afscheid moeten nemen van mijn/onze …. 

Met gevoelens van machteloosheid en diep verdriet geven wij u kennis van het overlijden van mijn/onze ….

Met verslagenheid en onuitsprekelijk verdriet geven wij u kennis dat, voor ons veel te vroeg en geheel onverwacht is heengegaan/is overleden mijn/onze….. 

Met machteloosheid en intens verdriet, geven wij u kennis van het overlijden van mijn/onze….. 

Tot onze grote ontsteltenis is, voor ons veel te vroeg en geheel onverwacht, van ons heengegaan/is overleden mijn/onze …. 

Wij zijn verbijsterd door de snelheid waarmee het leven door de dood werd ingehaald. Wij hebben onverwacht afscheid moeten nemen van mijn/onze….. 

Volledig verslagen blijven wij achter na het onverwachte overlijden van mijn/onze…… 

Verdrietig

Verdrietig zijn wij, nu ………. 

Verdrietig nemen wij afscheid van mijn/onze….. 

Met verdriet hebben wij kennis genomen van het overlijden van …. 

Verdrietig hebben wij afscheid moeten nemen van mijn/onze….. 

Met veel verdriet hebben wij uit ons leven moeten laten gaan mijn/onze…… 

Verdrietig, maar in alle rust hebben wij afscheid genomen van mijn/onze…… 

Het maakt ons stil en verdrietig zo plots afscheid te moeten nemen van mijn/onze….. 

Verdrietig delen wij u mede dat, toch nog onverwacht, door een medische misser is overleden mijn/onze…. 

Verdrietig berichten wij u dat het leven van onze lieve vader/moeder, schoonvader/schoonmoeder, opa/oma is overgegaan in dierbare herinneringen. 

Tot ons verdriet, maar dankbaar dat wij hem/haar altijd in ons midden mochten hebben, stellen wij u op de hoogte van het overlijden van mijn/onze …. 

Diep verdrietig, maar in het besef dat hij/zij het einde als een bevrijding beschouwde, geven wij u kennis van het overlijden van mijn/onze…. 

Overmand door verdriet en in het diepst geraakt zijn wij door het (plotselinge) overlijden van mijn/onze… 

Verdrietig delen wij u mede dat het leven van mijn/onze …….. is overgegaan in dierbare herinneringen. 

Intens verdrietig nemen wij afscheid van mijn/onze …. 

Intens verdrietig geven wij u kennis van het overlijden van mijn/onze …. 

Met intens verdriet geven wij u kennis van het heengaan van mijn/onze….. 

Wij voelen ons intens verdrietig door het overlijden van mijn/onze….. 

In stil verdriet nemen wij afscheid van mijn/onze …. 

Tot ons verdriet hebben wij voorgoed afscheid moeten nemen van mijn/onze …. 

Heel verdrietig moeten wij afscheid nemen van mijn/onze …… 

Het doet ons verdriet u in kennis te moeten stellen van het overlijden van mijn/onze ….. 

Verdrietig, maar trots om wie hij/zij was, hebben wij afscheid moeten nemen van mijn/onze ……

Verdrietig, maar met veel mooie herinneringen hebben wij afscheid genomen van mijn/onze …. 

Verdrietig, maar met mooie herinneringen aan een heel gelukkig leven, geven wij u kennis van het overlijden van mijn/onze …… 

Er zijn geen tranen en woorden genoeg voor ons verdriet nu wij afscheid moeten nemen van mijn/onze…… 

In stil en diep verdriet en in dankbaarheid namen wij afscheid van mijn/onze …… 

Met grote bewondering en dankbaarheid voor wie hij/zij voor ons was, nemen wij met veel verdriet afscheid van mijn/onze…. 

Met groot verdriet, maar ook met diepe bewondering voor de wijze waarop hij/zijn zijn/haar strijd heeft gestreden, geven wij u kennis van het heengaan van mijn/onze……. 

Intens verdrietig, maar met een onuitwisbare herinnering aan zijn leven, hebben wij geheel onverwacht afscheid moeten nemen van mijn/onze…… 

Heel verdrietig en vol ongeloof zijn wij, nadat zo plotseling maar heel rustig is ingeslapen mijn/onze…… 

Nog volop in het leven en bruisend van energie hebben wij met intens verdriet, geheel onverwacht afscheid moeten nemen van mijn/onze …. 

Tot ons grote verdriet is tijdens zijn/haar vakantie in ……. geheel onverwacht overleden mijn/onze …. 

Tot ons onuitsprekelijk verdriet is overleden mijn/onze….. 

Tot onze verbijstering is plotseling van onze heengegaan mijn/onze….. 

Bedroefd

Bedroefd, maar dankbaar terugkijkend naar alles wat hij/zij voor ons heeft betekend, hebben wij afscheid moeten nemen van mijn/onze…… 

Bedroefd, maar ook wetend dat het zo goed is, hebben wij afscheid genomen van mijn/onze…. 

Bedroefd, maar dankbaar dat wij hem zolang mochten behouden, geven wij u kennis dat in alle rust van ons is heengegaan/is overleden mijn/onze…. 

Bedroefd, maar dankbaar dat hem/haar een langer lijden bespaard is gebleven, geven wij u kennis van het heengaan/overlijden van mijn/onze …… 

Bedroefd, maar dankbaar voor zijn goede zorgen nemen wij in liefde afscheid van mijn/onze….. 

Bedroefd, maar dankbaar voor alle liefde, zorg en toewijding die wij van hem/haar mochten ontvangen, geven wij u kennis dat, toch nog onverwacht van ons is heengegaan mijn/onze……. 

Met droefheid delen wij u mede dat, met een glimlach om haar lippen tevreden terugkijkend, van ons is heengegaan mijn/onze…. 

Heel bedroefd omdat wij haar/hem nu moeten missen, maar dankbaar omdat hij/zij in haar slaap en zonder lijden is heengegaan, geven wij u kennis van het overlijden van mijn/onze….. 

Intens bedroefd, maar zeer dankbaar voor de bijzondere plaats die zij in ons leven heeft ingenomen, delen wij u mede dat (plotseling) is overleden mijn/onze …. 

Diep bedroefd, maar intens dankbaar voor alles wat hij/zij voor ons heeft betekend, hebben wij afscheid moeten nemen van mijn/onze …. 

Diep bedroefd, maar intens dankbaar voor wie hij was en wat hij voor ons en vele anderen heeft betekend, hebben wij afscheid genomen van mijn/onze…. 

Diep bedroefd, maar dankbaar voor het vele goede en de liefde die wij van hem/haar mochten ontvangen, hebben wij afscheid moeten nemen van mijn/onze….. 

Diep bedroefd en vervuld van dankbare herinneringen geven wij kennis van het overlijden van mijn/onze …. 

Diep bedroefd maar tevens vervuld van mooie herinneringen, geven wij u kennis van het (onverwachte) overlijden van mijn/onze…… 

Diep bedroefd, maar in alle rust hebben wij afscheid moeten nemen van mijn/onze 

Zeer bedroefd zijn wij door het veel te vroege overlijden van mijn/onze….. 

Diep teneergeslagen zijn wij door het (onverwachte) heengaan van mijn/onze…. 

Zeer bedroefd, maar met een onuitwisbare herinnering aan zijn/haar leven, hebben wij afscheid moeten nemen van mijn/onze…..

Na een (langdurige) liefdevolle verzorging in Huize/Verzorgingshuis/Verpleegtehuis ……. is heel rustig van ons heengegaan/is overleden mijn/onze….. 

Dankbaar voor de liefdevolle verzorging die hij/zij heeft ondervonden in Zorgcentrum/Verpleeghuis…… delen wij u mede dat (zacht en kalm) is overleden mijn/onze…… 

Ziekte 

Na een kortstondig ziekbed is overleden mijn/onze…. 

Na een kortstondig ziekbed is rustig weggegleden mijn/onze…. 

Na een kortstondig maar hevig ziekbed overleden mijn/onze… 

Na een korte periode van ziek zijn, is overleden mijn/onze ……… 

Na een goed leven en een korte strijd hebben wij afscheid genomen van……. 

Na een fel verzet in een ongelijke strijd is van ons heengegaan mijn/onze….. 

Na een korte periode waarin wij hoopten op herstel, is tot ons grote verdriet overleden mijn/onze…. 

Na een periode van hoop en vrees moeten wij afscheid nemen van mijn/onze…. 

Na jaren van strijd is een einde gekomen aan het leven van mijn/onze…. 

Na een ongelijke, veel te lange strijd tegen een sluipende ziekte is van ons heengegaan mijn/onze…. 

Na een jaar van strijd tegen een slopende ziekte en vele dapper ondergane behandelingen, is van ons heengegaan mijn/onze……… 

Na een moedige maar oneerlijke strijd is van ons heengegaan mijn/onze…… 

Na een moedige, oneerlijke en niet te winnen strijd is overleden mijn/onze ……. 

Na een moedig en geduldig gedragen lijden is van ons heengegaan mijn/onze….. 

Na een lange dappere strijd is op veel te jonge leeftijd overleden mijn/onze….. 

Na een lange dappere, maar vergeefse strijd is van ons heengegaan mijn/onze…… 

Na een periode van afnemende gezondheid is rustig ingeslapen mijn/onze…… 

Na een rijk gevuld lang leven is, na veel pijn de laatste jaren, rustig ingeslapen mijn/onze …. 

Na een dappere strijd, zo moedig ondergaan, is toch nog onverwacht van ons heen gegaan mijn/onze….. 

Na een leven geleefd te hebben op jouw eigen wijze, heb je na een strijd van … jaar afscheid genomen. 

Na een kortstondig ziekbed en na het H. Sacrament der Zieken te hebben ontvangen is overleden mijn/onze ….. 

Na een ziekbed van enige weken, (maanden, jaren), doch krachtig van geest is, voorzien van de Heilige Sacramenten overleden mijn/onze…

Na een geduldig gedragen lijden en nadat hij/zij afscheid van ons had genomen, overleed in alle rust mijn/onze …… 

Na een werkzaam en liefdevol leven is heden, na een lange tijd van hoop en vrees, toch nog onverwacht van ons heengegaan/overleden mijn/onze …. 

Na een langdurig ziekbed en op bijzondere wijze hiermee omgegaan, hebben wij op een rustige wijze afscheid genomen van mijn/onze….. 

Na bijna …… weken van hoop en onzekerheid hebben wij toch nog onverwacht afscheid moeten nemen van mijn/onze….. 

Na een langdurig en moedig gedragen lijden is toch nog onverwacht, zacht en kalm, van ons heengegaan/is overleden mijn/onze…. 

Na een gelukkig leven, waaronder .. gelukkige huwelijksjaren, is door een kortstondige, meedogenloze ziekte een einde gekomen aan het leven van mijn/onze…. 

Aan een veel te kort leven op aarde is, na een kortstondig ziekbed, een einde gekomen. 

Aan het einde van een lang en goed leven, is na een waardig gedragen ziekte, overleden mijn/onze…… 

Ondanks zijn/haar positieve instelling heeft hij/zij de oneerlijke strijd toch moeten opgeven. 

Ondanks zijn/haar enorme wilskracht heeft hij/zij moeten capituleren voor een niet te beïnvloeden progressieve ziekte. Woorden schieten tekort voor het verlies van mijn/onze…. 

Ondanks zijn/haar positieve instelling en enorme vechtlust heeft hij/zij deze strijd niet kunnen winnen. Met veel verdriet geven wij u kennis van het overlijden van mijn/onze….. 

Dankzij zijn/haar doorzettingsvermogen en flair knokte hij/zij zich altijd overal doorheen. Helaas heeft hij/zij de laatste strijd moeten opgeven. 

Zijn/haar tomeloze energie kon het niet winnen van de verraderlijke ziekte die haar/zijn lichaam van binnenuit ondermijnde. 

Even waardig en dapper als hij/zij zijn/haar ziekte heeft gedragen stierf mijn/onze ….. 

Jarenlang vocht hij/zij tegen zijn/haar ziekte. Steeds weer kwam hij/zij een crisis te boven. Deze keer niet. Wij verloren mijn/onze…… 

Tot het laatst vervuld van hoop, maar door zijn lichaam in de steek gelaten, is vredig van ons heengegaan mijn/onze…. 

Tot ons grote verdriet is, na een zware strijd tegen een ongeneeslijke ziekte, overleden mijn/onze…. 

Tot de laatste minuut heeft hij/zij geknokt tegen het ziek zijn. Wij zijn intens verdrietig dat is overleden mijn/onze…..

Tot onze grote verdriet is, na een ziekte van enkele weken/maanden, een einde gekomen aan het leven van mijn/onze….. 

Bewogen en met gemengde gevoelens van verdriet en opluchting dat een verder lijden hem/haar bespaard is gebleven, hebben wij afscheid genomen van mijn/onze….. 

Omringd door zijn dierbaren is na een moedige strijd, vredig heengegaan mijn/onze…. 

In de wetenschap dat hem/haar een verder lijden bespaard is gebleven is van ons heengegaan mijn/onze 

Op 00-00-2… is tot ons verdriet na een kortstondige maar ernstige ziekte rustig overleden mijn/onze….. 

Aan het einde van zijn/haar …ste levensjaar is, na een zeer actief leven dat gevolgd werd door een lange periode van ziekte, toch nog onverwacht overleden mijn/onze….. 

Met al zijn/haar strijdlust en wilskracht heeft hij/zij de strijd niet kunnen winnen. Na alle fijne jaren die wij met hem/haar mochten beleven, hebben wij met veel verdriet afscheid moeten nemen van mijn/onze…… 

Na een jarenlange zeer moedig gestreden strijd en een dappere poging om te proberen toch nog enkele jaren extra van het leven te moge genieten, hebben wij helaas veel te vroeg afscheid moeten nemen van mijn/onze……. 

Constant vechtend voor het leven is na een moeizame strijd op 00-00-0000 een einde gekomen aan het leven van mijn/onze …… 

Bewogen en met gemengde gevoelens van verdriet en opluchting dat verder lijden hem/haar bespaard is gebleven, hebben wij afscheid genomen van mijn/onze……. 

Vol bewondering voor de wijze waarop hij/zij het onvermijdelijke aanvaardde en daarmee het afscheid voor ons minder moeilijk maakte, geven wij u kennis van het overlijden mijn/onze….. 

Met grote bewondering en respect voor de kracht en waardigheid waarmee hij/zij met zijn/haar ziekte omging, hebben wij afscheid genomen van mijn/onze….. 

Verdrietig maar dankbaar dat hem/haar verder lijden bespaard is gebleven, delen wij u mede dat is overleden/van ons is heengegaan mijn/onze ….. 

Verdrietig, maar dankbaar dat een verder lijden hem bespaard is gebleven, stellen wij u in kennis van het overlijden van mijn/onze ……. 

Verdrietig, maar ook met diep respect voor de wijze waarop hij/zij zijn/haar ziekte wist te dragen, geven wij u kennis van het overlijden van mijn/onze….. 

Met enorme bewondering en respect voor de manier waarop hij/zij zijn/haar strijd heeft gestreden hebben wij afscheid moeten nemen van mijn/onze…… 

Bewonderenswaardig was zijn/haar levenskracht. Sterk was hij/zij in de strijd tegen de ziekte. 

In alle rust is van ons heengegaan mijn/onze…..

Met het respect dat hij/zij heeft afgedwongen door het gevecht dat hij/zij de afgelopen jaren heeft gevoerd, delen wij u mede dat is overleden mijn/onze…. 

Met veel verdriet, maar vol bewondering en respect voor zijn/haar vechtlust en doorzettingsvermogen, delen wij u mede dat, na een intens en veel bewogen leven met aan het einde veel pijn en strijd, is overleden mijn/onze……. 

Met een hart vol verdriet, maar dankbaar voor alle liefde die wij van hem/haar mochten ontvangen geven wij u kennis van het plotselinge heengaan van mijn/onze… 

Stil van verdriet en vol bewondering voor de kracht waarmee zij haar ziekte bevocht, is rustig en in onze aanwezigheid onverwacht overleden onze…… 

Hoewel wij wisten dat hij/zij ziek was, kwam zijn/haar overlijden toch nog onverwacht en veel te vroeg. Wij zijn dan ook geschokt en verdrietig door het overlijden van mijn/onze….. 

Nadat er aanvankelijk nog hoop was bleek zijn/haar strijdlust en moed niet opgewassen tegen de slopende ziekte die hem heeft getroffen. Met veel verdriet geven wij u kennis van het heengaan/overlijden van mijn/onze….. 

Met groot verdriet, maar ook met diepe bewondering voor de wijze waarop hij/zij zijn/haar strijd heeft gestreden, geven wij u kennis dat zacht en kalm van ons is heengegaan mijn/onze…. 

Intens verdrietig en vol bewondering voor de wijze waarop hij/zij met zijn/haar ziekte is omgegaan, geven wij u kennis van het overlijden van mijn/onze…. 

Intens verdrietig, maar met een diep respect voor de geweldige strijd die hij/zij heeft geleverd om bij ons te kunnen blijven, delen wij u mede dat in zijn/haar vertrouwde omgeving is ingeslapen/overleden mijn/onze…. 

Tot ons groot verdriet is na een fatale ziekte rustig ingeslapen/overleden mijn/onze…… 

Tot ons groot verdriet is, na jaren van langzaam afnemende gezondheid, heel rustig van ons heengegaan mijn/onze …. 

In de kracht van zijn/haar leven ging totaal onverwacht van ons heen mijn/onze….. 

Dankbaar dat zij niet langer heeft moeten lijden, maar intens verdrietig om het verlies geven wij u kennis van het heengaan van mijn/onze….. 

Bedroefd, maar dankbaar dat hem/haar een langer lijden bespaard is gebleven, geven wij u kennis van het heengaan/overlijden van mijn/onze …… 

Bedroefd, maar dankbaar dat hij/zij uit haar lijden is verlost, geven wij u kennis van het overlijden van mijn/onze….. 

Bedroefd maar dankbaar dat wij zo lang zijn/haar liefde, zorgzaamheid en wijsheid mochten ervaren, delen wij u mede dat, gesterkt door het H. Sacrament der zieken, omringd door zijn/haar kinderen is overleden mijn/onze….. 

Bedroefd omdat wij hem/haar moeten missen, maar dankbaar voor zijn/haar rijke leven dat wij met hem/haar mochten delen, is na een blijmoedig gedragen lijden van ons heengegaan mijn/onze…..

Bedroefd, maar opgelucht dat verder lijden hem bespaard is gebleven, is plotseling/onverwacht overleden mijn/onze….. 

Bedroefd en toch dankbaar dat aan zijn lijden nu een einde is gekomen, delen wij u mede dat na een langdurig ziekbed, dat hij/zij op bewonderenswaardige wijze heeft gedragen, van ons is heengegaan mijn/onze….. 

Bedroefd, maar met grote bewondering voor zijn optimisme tijdens zijn leven en in het bijzonder tijdens zijn ziekte, hebben wij afscheid moeten nemen van mijn/onze….. 

Tot onze droefenis is na een kortstondig en moedig gedragen lijden van ons heengegaan mijn/onze…. 

Met grote droefheid geven wij u kennis dat, na een kortstondige ziekbed is overleden mijn/onze….. 

Heden behaagde het de Here, tot onze diepe droefheid, na een langdurige (kortstondige) ziekte, toch nog onverwacht, uit ons midden weg te nemen mijn/onze…. 

Met grote droefheid geven wij u kennis dat, na een geduldig gedragen lijden, de Here tot Zich heeft genomen mijn/onze….. 

Diep ontroerd door de moed en de kracht waarmee hij tot het laatst heeft gevochten om bij ons te blijven en intens dankbaar voor alles wat hij voor ons heeft betekend en gedaan, hebben wij afscheid genomen van mijn/onze…. 

Machteloos en met veel verdriet moesten wij toezien dat, na een oneerlijke strijd die hij/zij op positieve en dappere manier heeft gestreden, te vroeg van ons is heengegaan mijn/onze……. 

Strijdbaar tot het laatst is in alle rust, omringd door zijn/haar kinderen, heengegaan onze….. 

Euthanasie 

Op een door hem/haar zelf, uit overtuiging gekozen wijze is, op ..-..-200. overleden mijn/onze…. 

Na een moegestreden leven heeft hij/zij voor een weloverwogen stap gekozen, zodat hij/zij nu de rust heeft gevonden waar hij/zij zo naar verlangde. 

Na een zeer moedig gestreden strijd en een dappere poging om te proberen toch nog enkele maanden langer van het leven te mogen genieten, is op een door hem/haar zelf uit overtuiging gekozen wijze overleden mijn/onze…. 

Noodlottig ongeval 

Door een ongeval is uit ons midden weggevallen mijn/onze…. 

Door een tragisch ongeval is ons plotseling ontvallen mijn/onze…. 

Na een noodlottig ongeval nemen wij afscheid van mijn/onze….. 

Verslagen geven wij u kennis dat ten gevolgen van een noodlottig ongeval van ons is weggenomen mijn/onze…. 

Heden nam de Here op Zijn tijd en wijze na een (ernstig) ongeval tot Zich mijn/onze….. 

Onwezenlijk, oneerlijk, niet te begrijpen. Door een tragisch ongeval zijn wij ….. kwijtgeraakt. 

Vol ongeloof en met ontzetting delen wij u mede dat na een noodlottig ongeval van ons is heengegaan mijn/onze… 

Verbijsterd en verdrietig geven wij u kennis dat, na een tragisch ongeval uit ons midden is weggenomen mijn/onze….. 

Met verslagenheid en onuitsprekelijk verdriet geven wij u kennis dat, tengevolge van een noodlottig ongeval, voor ons veel te vroeg en geheel onverwacht is heengegaan/is overleden mijn/onze …….. 

Verbijsterd en verdrietig geven wij u kennis dat, na een tragisch ongeval uit ons midden is weggenomen mijn/onze….. 

Met onbeschrijfelijk verdriet geven wij u kennis dat bij een noodlottig ongeval in …….. (plaats) om het leven is gekomen mijn/onze…… 

Tot ons grote verdriet is, zeer onverwacht, door een noodlottig ongeval om het leven gekomen mijn/onze….. 

Een noodlottig ongeval heeft een voortijdig einde gemaakt aan het leven van mijn/onze…… 

Door een verkeersongeval is plotseling uit ons leven weggerukt mijn/onze….. 

In de bloei van zijn leven en met grootse plannen voor de toekomst is na een tragisch ongeluk uit ons leven gerukt mijn/onze… 

Tijdens het uitoefenen van zijn werk is een noodlottig ongeluk hem fataal geworden. 

Zelfdoding

Met respect voor zijn beslissing die hij/zij zelf heeft genomen, geven wij diep geschokt kennis van het overlijden van mijn/onze ….. 

Het was helaas zijn eigen wens. 

Vast besloten om niet meer verder te leven is, tot ons verdriet overleden/van ons heengegaan mijn/onze….. 

Hij verkoos zijn eigen weg te gaan …. 

In zijn/haar wanhoop koos hij/zij, op een moment van diepe eenzaamheid voor deze weg. Naast verdriet is plaats voor respect. 

Na een moeilijke periode heeft afscheid van het leven genomen mijn/onze….. 

Dit was jouw keuze, voor ons onbegrijpelijk. Van ons is heengegaan….. 

……. (naam) is er niet meer. Op zoek naar verlossong heeft hij/zij zijn/haar eigen keuze gemaakt. 

Religieus

De Here heeft tot Zich genomen mijn/onze…… 

Op de dag van de opstanding is rustig ingeslapen mijn/onze….. 

In de Vrede van Christus en gesterkt door het H. Sacrament der zieken overleed mijn/onze…. 

In de zekerheid van zijn geloof is overleden mijn/onze…… 

In dankbaar gedenken vertrouwen wij aan God toe mijn/onze…. 

Wij hebben aan Gods liefde moeten toevertrouwen mijn/onze………… 

Heden is verheven tot heerlijkheid mijn/onze….. 

God heeft thuisgehaald mijn/onze….. 

Heden is in de volle overgave des geloofs ontslapen mijn/onze…… 

Onverwacht heeft God tot Zich geroepen (genomen) mijn/onze….. 

De Here heeft uit ons midden tot Zich geroepen (genomen) mijn/onze…… 

In het volste vertrouwen dat God niets aan het toeval overlaat, is overleden mijn/onze….. 

Na een leven vol liefde, goedheid, hartelijkheid heeft de Here plotseling tot Zich genomen mijn/onze….. 

Verdrietig maar dankbaar dat hem verder lijden bespaard is gebleven, delen wij u mede dat in volle overgave is overgaan naar Gods Rijk mijn/onze…. 

Voorzien van het H. Sacrament der zieken hebben wij bedroefd afscheid genomen van mijn/onze…… 

Heden is, na actief en intens te hebben geleefd, in de volle overtuiging van zijn/haar Heer en Heiland ontslapen (overleden mijn/onze….. 

Met droefheid geven wij u kennis dat door zijn Schepper tot het Eeuwig Leven is geroepen mijn/onze…… 

Na een bewogen leven, in groot Godsvertrouwen is overledene mijn/onze…. 

Na een leven, rijk aan zegeningen is door God tot Zich geroepen mijn/onze…. 

Op zijn tijd, doch voor ons onverwacht, heeft de Here tot Zich geroepen mijn/onze…. 

Met intens verdriet namen wij kennis dat God, geheel onverwacht, tot Zich heeft genomen mijn/onze… 

In de rotsvaste overtuiging in een Leven na de dood en in de wetenschap dat zij/hij terugkeert naar haar/zijn Schepper en Verlosser is (onverwacht) overleden mijn/onze……

Na een welbesteed leven, in dienst van God en de medemens, is in gelovig vertrouwen op de Heer, van ons heengegaan mijn/onze…. 

Heden heeft de HEERE uit ons midden weggenomen, in volle zekerheid des geloofs, mijn/onze…… 

Heden nam de Heer in Zijn eeuwige Heerlijkheid tot Zich mijn/onze…. 

Voor ons onverwacht, maar op Zijn tijd, heeft de Here tot Zich genomen mijn/onze…. 

De Heer heeft verlost en thuisgehaald Zijn kind, mijn/onze….. 

Heden behaagde het de Heere plotseling uit ons midden weg te nemen mijn/onze… 

In Gods heerlijkheid opgenomen en wachtend op de nieuwe morgen is van ons heengegaan mijn/onze…. 

Op ..-..-…. is afgereisd naar het Eeuwige Oosten mijn/onze….. 

Heden is opgenomen in een Hoger Leven mijn/onze…. 

Onverwacht is van ons heengegaan naar zijn Vader mijn/onze…. 

In zijn ondoorgrondelijke wijsheid behaagde het de Heere uit ons midden weg te nemen mijn/onze 

In gelovig vertouwen, dat hij/zij nu thuis is bij zijn en onze God, geven wij u kennis van het overlijden van mijn/onze….. 

Bedroefd om zijn heengaan, maar met een dankbare herinnering aan de liefde die hij/zij ons heeft gegeven, delen wij u mede dat in het volle vertrouwen op zijn Heer en Heiland van ons is heengegaan mijn/onze…… 

Bedroefd om zijn/haar heengaan, maar dankbaar voor al het goede dat wij van hem/haar mochten ontvangen, geven wij u kennis dat, na te zijn voorzien van het Heilig Sacrament der zieken en in volle overgave aan de Heer, vredig van ons is heengegaan/is overleden mijn/onze …… 

Heden is verheven tot heerlijkheid mijn/onze ……… 

Heden werd, in alle rust en zekerheid van het geloof, door God tot Zich genomen mijn/onze…. 

Na een intens, krachtig en bewogen leven heeft God tot Zich genomen mijn/onze …… 

Nu hij/zij haar lijdensweg van de laatste tijd op aarde heeft mogen beëindigen is hij/zij opgenomen in de heerlijkheid des Heeren. Op 00-00-20xx. is overleden mijn/onze …… 

In Gods ontferming is opgenomen mijn/onze …. 

Met volledige overgave en vertrouwen in God is overleden mijn/onze….. 

Bedroefd, maar oprecht dankbaar voor wat hij/zij tijdens zijn/haar leven voor ons heeft betekend, delen wij u mede dat mijn man/vrouw, onze vader/moeder en opa/oma op ..jarige leeftijd van ons is heengegaan en zijn rust heeft gevonden bij zijn Lieve Heer.

In Gods ontferming is opgenomen mijn /onze…… 

Intens verdrietig en diep geschokt zijn wij dat de HEERE plotseling uit ons midden heeft weggenomen mijn/onze…. 

In volle overgave aan God, de Almachtige, is in Christus, Gods Zoon, ontslapen mijn/onze….. 

Na een arbeidzaam leven, heeft de hemelse Vader tot Zich genomen mijn/onze…. 

Vandaag is naar zijn Vader gegaan mijn/onze….. 

…………… is vredig ingeslapen, gesterkt door het H. Sacrament der zieken, in de leeftijd van .. jaar. 

Dankbaar wat hij/zij in zijn/haar lange leven voor ons en zovele anderen heeft betekend, delen wij u mede dat God tot Zich genomen heeft mijn/onze……. 

Een vergevingsgezind, diep gelovig en trouw mens is van ons heengegaan. 

Actief als hij was en tot het laatste moment helder van geest, is ….. (naam) gesterkt door zijn geloof aan zijn laatste reis begonnen. 

Na een periode van steeds toenemende belemmeringen van lichaam en geest is, in het geloof in Gods erbarmen, van ons heengegaan mijn/onze…… 

Na een blijmoedig en dapper leven, vol liefde en warmte voor anderen, is in geloof en vertrouwen van ons heengegaan mijn/onze….. 

Heilig Sacrament der Zieken 

Bedroefd delen wij u mede dat, voorzien van het Heilig Sacrament der Zieken, van ons is heengegaan mijn/onze…….. 

Bedroefd om zijn/haar heengaan, maar dankbaar voor al het goede dat wij van hem/haar mochten ontvangen, geven wij u kennis dat, na te zijn voorzien van het Heilig Sacrament der Zieken en in volle overgave aan de Heer, vredig van ons is heengegaan mijn/onze….. 

Bedroefd, maar dankbaar dat een groter lijden hem bespaard is gebleven, geven wij u kennis dat, gesterkt door het H. Sacrament der zieken, is overleden mijn/onze… 

Na een kortstondig ziekbed en na het H. Sacrament der Zieken te hebben mogen ontvangen is overleden mijn/onze….. 

Bedroefd, maar dankbaar dat wij zolang zijn/haar liefde, zorgzaamheid en wijsheid mochten ervaren, delen wij u mede dat, gesterkt door het H. Sacrament der Zieken, omringd door zijn/haar kinderen is overleden mijn/onze… 

Geveld door een zeer ernstige ziekte is, gesterkt door her H. Sacrament der Zieken, (rustig) overleden mijn/onze….. 

Tot onze grote droefheid is, gesterkt door het H. Sacrament der Stervenden, rustig overleden mijn/onze……. 

Gesterkt door het H. Sacrament der Zieken is hij/zij, in vrede en volledige overgave, de poort van de dood doorgegaan. 

Dankbaar voor het leven dat wij samen deelden is, na getroost en gesterkt te zijn door het H. Sacrament der Zieken, omringd door zijn/haar dierbaren overleden mijn/onze….. 

Aankondiging door de overledene zelf 

Dankbaar voor de, dikwijls gedurende vele jaren ondervonden vriendschap en sympathie, neem ik, nu ik aan het eind van mijn leven ben gekomen, bij deze afscheid van verwanten, vrienden en bekenden. Moge het u goed gaan. 

Het is een groot voorrecht dankbaar op je leven te mogen terugzien en bewust afscheid te hebben kunnen nemen van dierbaren en vrienden. 

Nu de tijd gekomen is, wil ik familie en vrienden van harte bedanken voor hetgeen zij voor mij hebben betekend. Het leven was boeiend door de vele snelle ontwikkelingen in de wetenschap, techniek en maatschappij – vaak verbazingwekkend, maar dikwijls ook verbijsterend. Het is voorbij. Aan alle lieve vrienden en familieleden een laatste groet. Geniet van het leven, wees goed voor elkaar. 

Na een zeer bewogen leven heb ik deze wereld verlaten. Wat jullie rest zijn, naar ik hoop, dierbare herinneringen. 

Het leed is geleden. Als jullie dit lezen is mijn geest reeds onderweg naar het heelal. Treur niet te lang. Ik heb een fantastisch leven gehad en jullie hebben goed voor mij gezorgd. Neem de draad weer op en ga door. Maar sta af en toe even stil en draai je om en geniet van het uitzicht en hetgeen reeds is bereikt. Wees tevreden en vervolg je doel. 

Na een langdurige, ongeneeslijke ziekte heb ik ………… (naam) na bijna … jaar huwelijk afscheid moeten nemen van mijn man/vrouw, kinderen, aangetrouwde kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen. 

Mijn laatste groet geldt hen die mij in mijn onvolmaaktheid hartelijkheid gaven en liefhadden. 

Familie, vrienden en bekenden: heden ben ik heengegaan. Mijn bestaan was, mede dankzij uw aanwezigheid, een genoegen. Ik ben u daar erkentelijk voor. Het gaat u goed. 

Na een intens en liefdevol leven dat in het teken stond van mijn man/vrouw, kinderen en kleinkinderen neem ik, ………(naam), vredig afscheid van alles en iedereen die mij dierbaar waren. 

Na een intens en liefdevol leven neem ik afscheid van iedereen die mij dierbaar was. 

Omringd door liefde en dankbaar voor een boeiend leven, geef ik de Geest aan mijn Schepper terug. 

Vanaf het moment dat ik geaccepteerd heb dat ik zou gaan sterven is de mooiste tijd van mijn leven begonnen. Zekerheid en rust zijn mijn deel geworden. 

Dit leven, mij gegeven, was het waard te leven. Vrienden treur niet, nu is het terug gegeven; drink er één op het leven, want het heden lacht en de toekomst wacht. 

Zonder afscheid van jullie te nemen, ben ik met stille trom vertrokken. 

Tot mijn grote verdriet heb ik mijn fantastische leven op moeten geven. 

Voor de lange wandeling over de korte plank heb ik het roer zelf in handen genomen en ben van boord gegaan. 

Zakelijk 

Op 00-00-0000 is overleden onze medewerker en collega …… 

Met grote verslagenheid hebben wij kennis genomen van het plotseling overlijden van onze zeer 

gewaardeerde collega en vriend …… (naam) 

Wij zijn diep getroffen door het plotseling overlijden van onze collega 

Wij zijn geschokt door het geheel onverwachte overlijden van onze collega ……. (naam) 

Met groot verdriet en diepe verslagenheid hebben wij kennis genomen van het overlijden van ….. (naam) 

Geschokt en diep bedroefd zijn wij door het plotselinge overlijden van …. (naam) 

Met groot verdriet nemen wij geheel onverwacht afscheid van onze …. (directeur, collega….) 

Met grote ontsteltenis hebben wij kennis genomen van het plotseling overlijden van onze zeer gewaardeerde collega …. (naam) 

Na een jarenlange prettige samenwerking is van ons heengegaan ……. (naam) 

Met eerbied en respect gedenken wij dat op ……. (datum) ons is ontvallen …… 

Met leedwezen namen wij kennis van het overlijden van ….. (naam) 

Met grote toewijding heeft hij zijn beste krachten aan ons bedrijf gegeven. 

Het bericht dat onze collega ….. (naam)… is overleden heeft ons diep geraakt. 

…. (naam) was werkzaam als…… 

Wij hebben ….. (naam) leren kennen als iemand die zeer betrokken was bij ……. 

…. (naam) is van het prille begin betrokken geweest bij… 

Voor ons was … (naam) een trouwe, zorgzame en prettige collega. 

Wij zullen zijn/haar vriendelijkheid en enthousiasme missen. 

Zijn/haar optimisme en vrolijkheid waren altijd een bron van energie en kracht. 

….. (naam) heeft een grote bijdrage geleverd aan alles wat ook maar enigszins met ons bedrijf te maken had. 

Gedurende .. jaar heeft … (naam) een bijzonder actieve en betrokken rol gespeeld in de ontwikkeling van onze onderneming. 

Met grote vakkundigheid en toewijding heeft hij een grote bijdrage geleverd aan ……. 

Voor zijn jarenlange inzet als …. (functie) zijn wij hem zeer veel dank verschuldigd.

Gedurende xx jaar heeft hij zijn beste krachten gegeven aan de belangen van onze onderneming. 

Zijn zakelijk inzicht, dat steeds van grootse wijsheid getuigde, zijn warme sympathie, waarin wij ons mochten verheugen, zullen wij node missen. 

Wij zullen ons ….. (naam) herinneren als iemand die altijd voor een ander opkwam, toegewijd en enthousiast was. 

Wij zullen hem erg missen. 

Zijn innemende persoonlijkheid en zakelijk inzicht zullen ons tot voorbeeld zijn. 

Zijn grote werkkracht en zakelijk inzicht zullen wij ten zeerste missen. Hij laat een grote leegte achter. 

Wij verliezen in hem een goed medebestuurslid en een groot vriend. 

Voor het vele goede werk dat hij gedurende lange tijd in het belang van onze vereniging heeft gedaan zullen wij hem steeds met grote dankbaarheid gedenken. 

De herinnering aan de prettige samenwerking zal in onze gedachten blijven. 

In onze herinnering zal hij voortleven als een vriendelijk en beminnelijk mens. 

Wij verliezen in …… (naam) een zeer gewaardeerde en enthousiaste collega die zijn werk als …… met veel plezier en toewijding uitvoerde. 

…. (naam) was een begripvolle kracht binnen ons bedrijf. 

00 jaar lang heeft hij met liefde geholpen in ons bedrijf. 

Wij verliezen in hem een bekwaam en toegewijd medewerker. 

Tot aan het einde van zijn leven heeft hij richting gegeven aan het bedrijfsbeleid. 

Zijn inspirerende leiding zullen wij missen. 

Hij was een goede collega en vriend, die altijd bereid was iedereen met raad en daad terzijde te staan. 

Onze belangen waren in uitstekende handen bij hem en wij bedanken hem hiervoor. 

Zijn toewijding, vriendschap en warmte zullen wij voor altijd missen. 

Onze gedachten en medeleven gaan uit naar zijn vrouw en kinderen en naaste familieleden. 

Wij wensen hen veel sterkte toe in deze moeilijke periode. 

Wij wensen de familie veel sterkte met dit grote verlies. 

Ons medeleven gaat uit naar…..