Welke namen vind je op een rouwkaart (en wie bepaalt dat)?

Welke namen vind je op een rouwkaart (en wie bepaalt dat)?

In de meeste gevallen zie je op een rouwkaart een aantal namen genoemd. Wanneer je de overledene goed kent, zijn dat veelal mensen die je zelf ook kent of in elk geval waar je het bestaan van weet.

Maar hoe zit dat eigenlijk? Wie bepaalt er welke namen er komen te staan, in welke volgorde en met welke aanduiding? Zijn daar regels voor en wat als je leven er anders uit ziet (zag) dan wat we ‘traditioneel’ zouden kunnen noemen?

Een kleine blik op veelgebruikte uitgangspunten EN richtlijnen die je kunnen helpen.

Een beeld in het leven van..

We vinden het vanzelfsprekend dat er namen worden genoemd op een rouwkaart, maar heb je weleens stilgestaan bij de reden van het noemen van die namen? Hoewel het in veel gevallen wordt aangenomen als een soort “groep verzenders” is dat niet (altijd) het hele verhaal.

Het doel is namelijk om een beeld te scheppen bij de omgeving van de overledene. Met wie woonde hij of zij samen en deelde hij/zij het leven? Wie is er belangrijk als naaste en welke familieleden waren onderdeel van zijn/haar leven?

Dit levert dan in sommige gevallen ook meteen de uitdaging en discussie op. Want als je uitgaat van het noemen van de naaste familie, wat traditioneel vaak het geval is… wat doe je dan met mensen die geen contact hadden met de overledene of zelfs bewust vervreemd waren? Volg je traditioneel de uitgangspunten en vermeld je diegene(n) omdat ze formeel onderdeel van de familie zijn? Of vorm je je eigen beeld en deel je de namen van hen die bij het leven van de overledene ‘hoorden’?

Wie zijn belangrijk?

Je las al dat we veelal het woord familie noemden. In 9 van de 10 gevallen, worden namen als volgt gedeeld:

  • Levenspartner
  • Kinderen (en hun partners)
  • Kleinkinderen (eventueel met hun partners)
  • Achterkleinkinderen
  • Huisdieren

Wanneer iemand een zeer belangrijke persoon of personen had in zijn of haar leven, vriendschappelijk, kan ervoor worden gekozen om ook diegenen te benoemen. Het is daarbij meestal verstandig te zorgen dat de omschrijving herkenbaar maakt dat het om een vriend of vriendin gaat, geen familie of levenspartner.

Maar onthoud vooral dat een rouwkaart niet aan formele regels gebonden is. Zijn er gangbare methoden en tradities, zeer zeker. Maar er zijn geen regels die je binden!

Ook het vermelden van huisdieren is dus ook iets wat veel voorkomt, zeker omdat een huisdier zo’n innige band kan hebben gehad en een belangrijk onderdeel van iemands leven is geweest. Ook hier geldt – zorg dat helder is dat het om een huisdier gaat. Hiervoor wordt bijvoorbeeld vaak een dierenpootjes symbool gebruikt.

In ons blog van volgende maand richten we ons uitgebreider op de manier van vormgeven van bijzonderheden. Zo kan een vermelde persoon zelf niet meer in leven zijn, of is er sprake van een nog ongeboren kind dat je wilt weergeven. Hoe doe je dat?

Share this post